Powiaty otrzymają mniej środków na rehabilitację niepełnosprawnych. Pieniądze na pomoc znajdą się, jeśli Sejm ograniczy dopłaty do wynagrodzeń. Dofinansowanie do płac stracą niepełnosprawni pracownicy emeryci.
W 2011 r. na zadania związane z rehabilitacją powiaty otrzymają ponad 80 mln zł mniej niż obecnie (13 proc.). Tak wynika z projektu planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na 2011 r. dołączonego do projektu ustawy budżetowej. W porównaniu z 2008 r. kwota ta będzie niższa aż o 376 mln zł, czyli o 41 proc. Ze środków tych samorządy powiatowe finansują m.in. działalność warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych, udział niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz likwidację barier architektonicznych, komunikacyjnych, technicznych. Wcześniej otrzymywały na te cele znacznie więcej środków, ale wtedy PFRON nie miał problemów finansowych spowodowanych wzrostem wydatków na dofinansowania pensji niepełnosprawnych pracowników.

Konieczne oszczędności