W 2011 r. na zadania związane z rehabilitacją powiaty otrzymają ponad 80 mln zł mniej niż obecnie (13 proc.). Tak wynika z projektu planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na 2011 r. dołączonego do projektu ustawy budżetowej. W porównaniu z 2008 r. kwota ta będzie niższa aż o 376 mln zł, czyli o 41 proc. Ze środków tych samorządy powiatowe finansują m.in. działalność warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych, udział niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz likwidację barier architektonicznych, komunikacyjnych, technicznych. Wcześniej otrzymywały na te cele znacznie więcej środków, ale wtedy PFRON nie miał problemów finansowych spowodowanych wzrostem wydatków na dofinansowania pensji niepełnosprawnych pracowników.

Konieczne oszczędności

Samorządy już teraz muszą oszczędzać na realizacji niektórych działań na rzecz niepełnosprawnych.

– Dofinansowania na turnusy otrzymują tylko dzieci i osoby ze szczególnie ciężkimi niepełnosprawnościami – mówi Helena Bugaj, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.

Podkreśla, że z powodu zmniejszania środków na pomoc niepełnosprawnym dotacje na likwidację barier architektonicznych też mogą być przyznawane tylko w szczególnych przypadkach.

– Już teraz możemy sfinansować tylko około 15 – 20 proc. potrzeb, jakie zgłaszają nam niepełnosprawni – mówi Henryk Brand, kierownik zespołu ds. rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Łodzi.

A zapotrzebowanie jest wciąż ogromne. W tym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ciągu jednego dnia przyjął 476 wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych (w całym 2009 roku dopłaty takie otrzymało tam 276 osób).

– Niepełnosprawni coraz lepiej wiedzą, o jaką pomoc mogą się starać – mówi Henryk Brand.

Podkreśla, że zmiany mogą jednak doprowadzić do racjonalizacji wydatków. Już teraz samorządy oszczędzają na dofinansowaniu turnusów, bo są one mniej ważne niż np. pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego. Możliwe, że spadną też ceny takiego sprzętu, skoro będzie mniej pieniędzy na dopłaty do jego zakupu. Teraz są one wysokie.