Firmy mogą żądać od pracowników m.in. informacji o wykształceniu i miejscu zamieszkania. Pozostałe dane mają prawo uzyskiwać tylko wtedy, gdy tak stanowią przepisy. Na ich podstawie dodatkowych informacji można żądać na przykład od funkcjonariuszy służb mundurowych oraz pracowników służby cywilnej.

Czy dozwolone jest badanie wariograficzne

Z magazynu firmy z branży chemicznej giną maszyny, które firma wykorzystuje do produkcji. Pracodawca podejrzewa dwóch pracowników o ich kradzież. Czy może ich poddać badaniom na wykrywaczu kłamstw?