Firmy mogą żądać od pracowników m.in. informacji o wykształceniu i miejscu zamieszkania. Pozostałe dane mają prawo uzyskiwać tylko wtedy, gdy tak stanowią przepisy. Na ich podstawie dodatkowych informacji można żądać na przykład od funkcjonariuszy służb mundurowych oraz pracowników służby cywilnej.

Czy dozwolone jest badanie wariograficzne

Z magazynu firmy z branży chemicznej giną maszyny, które firma wykorzystuje do produkcji. Pracodawca podejrzewa dwóch pracowników o ich kradzież. Czy może ich poddać badaniom na wykrywaczu kłamstw?

Czy można żądać odcisków palców

Firma z branży farmaceutycznej chce ograniczyć pracownikom dostęp do szczególnie niebezpiecznych substancji chemicznych. Dlatego chce zainstalować czytniki linii papilarnych przed wejściem do pomieszczeń, w których przechowywane są takie materiały. Czy pracodawca może to zrobić?

Czy firma zawsze może sprawdzać karalność

Właściciel serwisów obsługi pojazdów chce zatrudnić nowych pracowników, ponieważ okazało się, że poprzedni kradli części samochodowe. Czy może zażądać od kandydatów do pracy, aby przedstawili zaświadczenia o niekaralności?

Czy dopuszczalne są testy psychologiczne

Pracodawca musi obsadzić wakujące stanowisko menedżerskie. Waha się, którego z dwóch pracowników awansować na kierownika. Czy może poddać ich szczegółowym testom psychologicznym?

Czy można domagać się danych osobowych

Pracodawca chce zatrudnić pracownika na stanowisko menedżerskie. Czy może domagać się, aby pracownik przedstawił mu swoje pełne dane osobowe?

Czy można żądać numeru rachunku

Pracodawca chce wypłacać wynagrodzenia przelewem na konto bankowe pracownika. Czy może on domagać się od pracownika numeru jego rachunku?

Czy można pytać o plany osobiste

Pracodawca chce awansować pracownika na stanowisko menedżerskie. Wie, że wypełnianie nowych obowiązków będzie wymagało poświęcenia znacznej ilości czasu. Czy może zapytać podwładnego o jego plany dotyczące posiadanie dzieci lub założenia rodziny?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz pełną treść artykułu: Jakie informacje o pracowniku może pozyskiwać pracodawca.