■ SZPITALE POD KONTROLĄ. Minister zdrowia Ewa Kopacz poinformowała wczoraj, że 95 proc. szpitali na Mazowszu zakończyło negocjacje z lekarzami na temat pracy na dyżurach po 1 stycznia i podpisało umowy. Podkreśliła, że z informacji otrzymywanych ze wszystkich oddziałów NFZ wynika, że w nowym roku większość lekarzy będzie dyżurować. Od 2008 roku wchodzi w życie unijne prawo - przyjęte przez Polskę w nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, które stanowi, że czas pracy lekarza wynosi 48 godzin tygodniowo. Może być wydłużony do 72 godzin, jeśli lekarz wyrazi na to pisemną zgodę.

Więcej www.mz.gov.pl

■ OPZZ O WZROŚCIE PŁAC. Tegoroczny wzrost wynagrodzeń nie zagraża gospodarce i przedsiębiorstwom - ocenia Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Związkowcy podkreślają, że wzrost wynagrodzeń jest naturalną konsekwencją wysokiej dynamiki PKB, bardzo dobrej kondycji finansowej firm oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.

Więcej www.opzz.org.pl

■ ZMIANY ORGANIZACYJNE W RESORCIE EDUKACJI. 15 stycznia ma zmienić się struktura organizacyjna resortu edukacji. Zostanie zlikwidowany Departament Młodzieży, Wychowania i Bezpieczeństwa w Szkołach, utworzony przez Romana Giertycha. Jego celem była m.in. realizacja programu Zero tolerancji. W jego miejsce powstanie Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych. Do jego zadań będzie należało m.in. prowadzenie polityki stypendialnej, zajmowanie się kształceniem specjalnym i bezpieczeństwem.

Więcej www.men.gov.pl

■ POWSTAJE OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE LEKARZY KONTRAKTOWYCH. Stowarzyszenie takie tworzą lekarze ze Śląska zatrudnieni na kontraktach. Ma ono reprezentować interesy tej grupy w kontaktach z pracodawcami, na przykład przy negocjacjach podwyżek. Lekarzy kontraktowych nie mogą reprezentować związki zawodowe, bo nie są pracownikami, tylko funkcjonują jak firmy działające na zlecenie.