Tak

Ważne jest również, aby przed zgłoszeniem wniosku pozostawała pani przez okres co najmniej sześciu miesięcy w ubezpieczeniu pracowniczym, w okresie 24 miesięcy ubezpieczenia ogółem. Istotne jest zatem, na podstawie jakiej umowy będzie pani wykonywała pracę.

Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (czeka na podpis prezydenta) zagwarantowała osobom, które do końca 2008 r. spełnią wszystkie warunki wymagane tą ustawą, prawo do emerytury w wieku obniżonym niż powszechnie obowiązujący. Zatem nabędzie pani prawo do emerytury, jeżeli dopracuje brakujący okres sześciu miesięcy.

Warunkiem uzyskania wcześniejszej emerytury jest ponadto nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego albo w razie przystąpienia złożenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

AGATA ROGULSKA

ekspert z zakresu emerytur i rent

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 46 w zw. z art. 29 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).