Prowadzenie egzekucji jednocześnie przez komorników sądowych i skarbowych nie zwiększa ściągalności alimentów
Gmina, która wypłaca świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA), ma obowiązek odzyskania tych pieniędzy od niesolidnego rodzica.
W tych działaniach ma pomagać jej przede wszystkim komornik, który każdą wyegzekwowaną od dłużnika kwotę musi przekazać gminie wypłacającej świadczenia. Dodatkowo po zakończeniu każdego tzw. okresu świadczeniowego gmina wydaje dłużnikowi decyzję, w której informuje go o łącznej wysokości wypłaconych w tym okresie świadczeń. Tę kwotę dłużnik w wyznaczonym terminie musi jej zwrócić. Jeżeli tego nie zrobi, gmina wyda tytuł wykonawczy i przekaże go do urzędu skarbowego, bo należności te podlegają egzekucji.