Przyszłoroczny budżet na edukację będzie większy od tegorocznego o ponad 6 proc. Wzrost ten związany jest z podwyżką dla nauczycieli. Kontynuowane będą wieloletnie programy - "Radosna Szkoła", "Wyprawka szkolna" oraz Narodowy Program Stypendialny.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2011 rok przyszłoroczna subwencja oświatowa ma wynieść 37,2 mld zł, czyli będzie wyższa o 6,3 proc. od tegorocznej wynoszącej 35 mld zł - powiedział rzecznik prasowy MEN Grzegorz Żurawski. Zwiększenie subwencji o 2,2 mld zł jest związane z zapowiedzianą przez rząd 7-proc. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2011 r.

Stąd też w projekcie ustawy budżetowej zapisano dwie kwoty bazowe służące do obliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli: obowiązującą od 1 stycznia wynoszącą 2446 zł 82 gr (czyli taką jak obecnie obowiązująca) i obowiązującą od 1 września wynoszącą 2618 zł 10 gr.

Żurawski powiedział, że w przyszłorocznym budżecie w puli przeznaczonej na edukację zwiększone mają być także m.in. środki na egzaminy zewnętrzne oraz przygotowanie i sprawowanie przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Rezerwa na realizację rządowego programu "Radosna szkoła"

W projekcie zapisano wśród rezerw celowych m.in. rezerwę na realizację rządowego programu "Radosna szkoła" - wynoszącą 150 mln zł (czyli tyle ile zapowiadano jeszcze w ubiegłym roku), rezerwę na dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym na program "Wyprawka szkolna" - wynoszącą 390 mln zł, rezerwę na dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty - 21 mln zł oraz rezerwę na stypendia premiera dla uczniów szczególnie uzdolnionych - 11 mln zł.

Jak wyjaśnił Żurawski, zaplanowana wysokość rezerwy na Narodowy Program Stypendialny i "Wyprawkę szkolną" jest niższa od tegorocznej, gdyż środki w budżecie państwa przeznaczone na pomoc materialną na uczniów przechodzą z rezerwy do budżetów wojewodów.

W projekcie budżetu w środkach Ministerstwa Edukacji Narodowej znalazły się m.in. środki na wydawanie i adaptację podręczników szkolnych dla uczniów niewidomych oraz na podręczniki dla uczniów należących do mniejszości narodowych. Na ten cel zaplanowano jeden milion zł. Na szkolnictwo polskie za granicą przewidziano 35 mln zł. Na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także na szkolenia młodzieży zaplanowano 1 mln 320 tys. zł, a na kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju - 600 tys. zł. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w budżecie - 26 mln zł.