Student, który zdecyduje się na studia za granicą, otrzyma stypendium. Musi ukończyć pierwszy rok studiów.
Osoby, które chcą studiować za granicą, nie muszą wyjeżdżać z Polski na cały okres studiów. Mogą, ucząc się w polskiej szkole wyższej, skorzystać z oferty semestralnych lub rocznych wyjazdów z programu wymiany studentów Erasmus. Do tej pory w jego ramach wyjechało 80 tys. studentów.
Mogą w nich uczestniczyć tylko studenci szkół wyższych, które posiadają Kartę Uczelni Erasmusa. W Polsce jest ich obecnie 256. Te uczelnie oferują wyjazdy na studia do krajów Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu czy Turcji. Z takich wyjazdów mogą skorzystać studenci, którzy mają zaliczony pierwszy rok studiów. Ze względu na duże zainteresowanie wyjazdami szansę na studia za granicą mają studenci z wysoką średnią. Niezbędna jest też znajomość języka wykładowego potwierdzona certyfikatami.