Konferencję "Zabezpieczenie Medyczne Dużych Imprez Sportowych" zorganizowała spółka PL.2012 wraz ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) oraz Polskim Komitetem Olimpijskim (PKOL).

Jak mówiła Kopacz, jeśli chodzi o zabezpieczenie medyczne Euro 2012, pozostała już tylko "kosmetyka". "Przez ostatnie trzy lata dbaliśmy o to, żeby nasze służby ratunkowe były na bardzo wysokim poziomie. Są one w tej chwili zaopatrzone w nowoczesny sprzęt" - mówiła minister zdrowia. Podkreśliła, że chodzi m.in. o ambulanse i lotnictwo medyczne.

Kopacz przypomniała, że od maja 2009 r. funkcjonuje komitet medyczny UEFA Euro 2012, pracują w nim przedstawiciele resortów i samorządów.

Koordynator Krajowy ds. Opieki Medycznej w spółce PL.2012 Elżbieta Lipska podkreśliła, że w skład systemu zabezpieczenia medycznego wejdą m.in. piesze patrole, punkty pierwszej pomocy, zespoły ratownictwa medycznego, lekarze stadionowi, przychodnie oraz szpitale referencyjne - ma ich być 26.

Szpital referencyjny musi dysponować funkcjonującym oddziałem ratunkowym, oddziałem chorób wewnętrznych oraz odziałem chirurgicznym z uwzględnieniem chirurgii urazowej.

W wyznaczonych przychodniach zostaną stworzone pokoje Euro 2012

W wyznaczonych przychodniach zostaną stworzone specjalne pomieszczenia - pokoje Euro 2012. Zostanie ujednolicone oznakowanie placówek medycznych.

Przygotowywany jest także specjalny plan na wypadek zdarzenia masowego, np. zamachu terrorystycznego, wybuch paniki, epidemii. Zostaną wytypowane dodatkowe placówki medyczne mające przyjąć poszkodowanych.