Pracownicy skończył się okres pobierania zasiłku chorobowego. Jej stan zdrowia poprawia się, ale wymaga to jeszcze miesięcznej rehabilitacji. Osoba ta może więc wystąpić do ZUS o przyznanie jej świadczenia rehabilitacyjnego.

W czasie choroby pracownik ma prawo najpierw do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a następnie do zasiłku chorobowego. Jeśli po wyczerpaniu tego okresu zasiłkowego (182 dni lub 270, gdy niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży) osoba nadal choruje, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują poprawę stanu zdrowia i odzyskanie zdolności do pracy, może uzyskać świadczenie rehabilitacyjne.

Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest przez ZUS i przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Wysokość świadczenia stanowi określony procent zwaloryzowanej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego rehabilitacyjnego i wynosi: 90 proc. podstawy za okres pierwszych trzech miesięcy (90 dni), 75 proc. – za pozostały okres oraz 100 proc. – gdy niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży lub została spowodowana wypadkiem przy pracy bądź chorobą zawodową.

Konieczny wniosek

Pracownik, który chce uzyskać świadczenie rehabilitacyjne, powinien złożyć wniosek o to świadczenie na druku ZUS Np-7. Ubezpieczony w pierwszej części podaje m.in.: swoje dane osobowe, informację, czym została spowodowana niezdolność do pracy (np. wypadkiem przy pracy), czy odbył rehabilitację leczniczą, a jeśli tak, to w jakim ośrodku, czy ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, a jeśli nie, to czy zgłosił wniosek o przyznanie jednego z tych świadczeń. Deklaruje również, czy jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego albo urlopu dla poratowania zdrowia. Posiadanie prawa do jednego z wymienionych świadczeń uniemożliwia uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Pracodawca wypełnia swoje dane oraz wskazuje, w jakim okresie pracownik był niezdolny do pracy oraz za jakie okresy otrzymał wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy. Powinien również określić datę wyczerpania okresu zasiłkowego.

Nie trzeba składać wniosku, gdy pracownik wnioskuje o rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS uznają, że powinien on otrzymać świadczenie rehabilitacyjne.