Od września dziecko pracownicy rozpoczyna naukę w szkole podstawowej. Jeśli chce ona przygotować pierwszoklasistę do nowych obowiązków, może skorzystać z dwóch dni wolnego na opiekę nad dzieckiem.
Prawo do zwolnienia od pracy przysługuje pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat. Nie ma przy tym znaczenia, czy podwładny wychowuje własne dziecko, czy przysposobione. Wymiar takiego zwolnienia wynosi dwa dni w roku kalendarzowym i nie zależy ani od stażu pracy podwładnego, ani od liczby wychowywanych dzieci.
Podwładny nie musi uzasadniać pracodawcy przyczyny wystąpienia o zwolnienie od pracy. Firma nie ma prawa odmówić mu udzielenia dni wolnych, jeśli złoży on wniosek w tej sprawie. Termin jego wykorzystania powinien być jednak uzgodniony z pracodawcą.