Od 2011 roku osoby prywatne i mali przedsiębiorcy będą mogli przesyłać do ZUS dokumenty drogą elektroniczną, korzystając z zaufanego profilu
Od przyszłego roku każdy bez problemów założyć w internecie zaufany profil na rządowej platformie.
– Dzięki temu osoby przesyłające dokumenty drogą elektroniczną np. do ZUS nie będą musiały korzystać z płatnego kwalifikowanego podpisu – mówi Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).
Resort zakończył właśnie prace nad projektem rozporządzenia w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Nowy sposób potwierdzania dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną umożliwia ustawa z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 40, poz. 230.).
Reklama
O profil zaufany będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, w tym także cudzoziemcy, którzy mają nadany numer PESEL. Profil ten identyfikuje nadawcę informacji i może być wykorzystywany do potwierdzania przekazywanych danych. Dzięki temu każdy będzie mógł wysłać e-dokumenty np. do ZUS czy urzędu skarbowego. Aby skorzystać z nowego rozwiązania, wystarczy wypełnić elektroniczny dokument udostępniony przez zakład i podpisać przyznanym elektronicznym podpisem (czyli zaufanym profilem).
Osoby, które chcą przesyłać e-dokumenty ale bez konieczności płacenia za bezpieczny podpis elektroniczny, będą musiały założyć konta na rządowym portalu ePUAP będącym częścią Platformy Usług Administracji Publicznej. Osoba zainteresowana założeniem takiego profilu będzie musiała złożyć w tej sprawie wniosek (w formie elektronicznej). W ciągu 14 dni od jego przesłania zainteresowany będzie musiał osobiście udać się do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego tożsamość. Potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP będą mogli dokonywać: konsul, naczelnik urzędu skarbowego, wojewoda oraz wybrane oddziały ZUS.
Podstawą sprawdzenia danych osoby zakładającej zaufany profil będzie dowód osobisty lub paszport. Pracownik ZUS mający uprawnienia do weryfikowania danych na podstawie jednego z tych dokumentów sprawdzi podstawowe dane osobowe. Założenie wirtualnego zaufanego profilu będzie się wiązać z obowiązkiem podpisania papierowego wniosku zawierającego dane osoby zakładającej go. Punkty potwierdzające będą przechowywać oraz archiwizować dokumenty (wnioski) w postaci papierowej przez 20 lat. Projekt rozporządzenia zakłada, że zaufany profil będzie ważny przez trzy lata i może być przedłużany na taki sam okres.
Zaufany profil straci ważność, jeśli został założony na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych lub w sytuacji usunięcia konta użytkownika. Również sam zainteresowany będzie mógł złożyć wniosek o jego unieważnienie, jeżeli np. będzie niezadowolony z jego działania.
1,4 mln zł będzie kosztować uruchomienie zaufanego profilu