Zmiana prawa Resort zdrowia proponuje wydłużenie o cztery lata terminu, w którym zakłady opieki zdrowotnej muszą dostosować sprzęt i pomieszczenia do nowych wymogów sanitarnych i technicznych

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia z 10 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Zgodnie z wciąż obowiązującym rozporządzeniem, placówki medyczne, głównie szpitale, mają czas do końca 2012 roku na dostosowanie swoich budynków i pomieszczeń do nowych wymagań. Natomiast pozostałe zakłady muszą to zrobić do końca przyszłego roku.

Zdaniem resortu zdrowia, terminy te powinny być ujednolicone praktycznie dla wszystkich zakładów opieki zdrowotnej. Wyjątek stanowią te placówki, wobec których wymagania zostały określone w odrębnych przepisach. Dotyczy to m.in. uzdrowisk, szpitalnych oddziałów ratunkowych czy laboratoriów. W projekcie rozporządzenia proponuje się, aby wszystkie pozostałe zakłady również miały czas na dostosowanie się do nowych wymogów do 31 grudnia 2012 r.

Ponadto nowelizacja określa nowy termin, w którym kierownik istniejącego zakładu lub placówki, która powstaje na bazie wcześniej działającego podmiotu, musi przedstawić wojewodzie program dostosowania pomieszczeń, budynków i sprzętu do nowych wymogów technicznych i sanitarnych. Termin ten określono na 30 czerwca 2012 r.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl