Firma może odwołać osobę z 3-miesięcznego urlopu bezpłatnego.
Dariusz Gawron-Jedlikowski
radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Responsa S. C. Piotr Frączek i Dariusz Gawron-Jedlikowski
Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop pracownika jest uprawnieniem pracodawcy. W przypadku gdy podwładny występuje o urlop dłuższy niż 3 miesiące, przełożony może tę zgodę uzależnić od zawarcia w stosownym porozumieniu stron klauzuli o możliwości odwołania pracownika z urlopu bezpłatnego z ważnych przyczyn. W takiej sytuacji wezwanie podwładnego z urlopu może nastąpić także przed upływem trzech miesięcy od dnia jego rozpoczęcia. Należy więc podkreślić, iż przepis art. 174 par. 3 kodeksu pracy nie może być rozumiany jako gwarancja dla pracownika, że urlop bezpłatny będzie trwał co najmniej trzy miesiące. I tak może być on wezwany do stawienia się w pracy np. już po 2 miesiącach. Jest to ważne szczególnie dla pracowników, którzy w trakcie urlopu bezpłatnego u danego pracodawcy planują podjęcie innej pracy. Powinni więc przed złożeniem wniosku o udzielenie takiego urlopu na okres dłuższy niż 3 miesiące rozeznać się co do potrzeb pracodawcy dotyczących ich zatrudnienia, aby zminimalizować ewentualne straty związane z odwołaniem ich z urlopu. Pracodawca ma więc prawo zażądania powrotu podwładnego z urlopu bezpłatnego, udzielonego na dłuższy okres (ponad 3 miesiące), jeśli potrzeby firmy wymagają obecności w pracy przebywającej na urlopie osoby.
Podstawa prawna
Art. 174 par. 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).