Naukowcy, którzy zdecydują się na powrót na polskie uczelnie, mogą dostać nawet 80 tys. zł na prowadzenie badań.
Coraz więcej naukowców woli uczyć się i pracować na zagranicznych uczelniach. Na przykład w ramach programu wymiany studentów Erasmus polskie uczelnie opuszcza rocznie ponad trzy razy więcej studentów (13 tys.), niż przyjeżdża do nas cudzoziemców (4 tys.). Aby to zmienić, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) przeznaczyła środki na powroty młodych naukowców do kraju. Od tego roku o pieniądze z programu HOMING PLUS będą mogli ubiegać się także naukowcy z innych państw.
– Chcemy zachęcić najlepszych, młodych naukowców z całego świata do prowadzenia pracy naukowej w Polsce – mówi Michał Pietras, dyrektor ds. programów finansowanych z funduszy strukturalnych w FNP.
Program HOMING PLUS jest adresowany do osób, które posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, znajdują się na wczesnym etapie kariery naukowej (do czterech lat po doktoracie lub do sześciu lat np. w przypadku kobiet posiadających dziecko) i przebywały za granicą nieprzerwanie co najmniej dziewięć miesięcy (prowadząc badania naukowe, odbywając staż podoktorski lub przygotowując pracę doktorską). Przy ocenie kandydata FNP weźmie pod uwagę dorobek naukowy z ostatnich czterech lat, projekt badawczy, który kandydat zamierza prowadzić, oraz informacje o zespole, w którym projekt będzie realizowany.
Na prowadzenie badań młodzi naukowcy otrzymają grant w wysokości do 80 tys. zł rocznie.
Pieniądze te będą mogły zostać przeznaczone wyłącznie na realizację projektu badawczego, w tym m.in. na wynagrodzenia personelu, zakupy aparatury czy materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Oprócz tego laureaci otrzymają stypendium naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie.
Na wniosek zwycięscy programu FNP przyzna również stypendium naukowe w wysokości tysiąca złotych miesięcznie dla dwóch studentów realizujących jednocześnie prace magisterskie pod jego kierunkiem. Projekt realizowany w ramach programu może trwać od roku do 2 lat. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 15 października 2010 roku.