Jakość pracy urzędu można poprawić dzięki szkoleniom i doradztwu dla pracowników dofinansowanym ze środków unijnych. Jeśli samorząd udostępni własne pomieszczenia, może zrealizować taki projekt, nie ponosząc kosztów.
Samorządy mogą otrzymać unijną dotację na organizację szkoleń, których celem jest podnoszenie jakości pracy urzędów administracji samorządowej, wdrażanie usprawnień zarządczych, wzmocnienie działów kadrowo-szkoleniowych oraz centrów zarządzania zasobami ludzkimi, a także poprawa jakości stanowionego prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych. W tym celu muszą napisać projekt szkoleniowy i złożyć go w konkursie ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Najbliższy taki konkurs MSWiA ogłosi w czwartym kwartale 2010 roku.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kto może liczyć na otrzymanie dotacji z UE

Na jakie cele możliwe jest przeznaczenie uzyskanej pomocy

Jak wygląda tryb konkursowy

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak za pieniądze Unii Europejskiej usprawnić pracę urzędu