Osoby pobierające emerytury, które nadal są aktywne zawodowo, nie otrzymują części świadczeń przysługujących innym pracownikom.
Pracodawcy zatrudniający emerytów obowiązkowo odprowadzają od ich zarobków składki na ubezpieczenie chorobowe.
Obowiązek taki nakłada na nich ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.). Stopa procentowa składki oraz podstawa jej wymiaru są takie same dla wszystkich pracowników. Rzecznik praw obywatelskich (RPO) w wystąpieniu do Jolanty Fedak, minister pracy i polityki społecznej, zwraca uwagę, że chociaż składka chorobowa w całości jest finansowana z własnych środków ubezpieczonych, to pracujący emeryci nie mogą w pełni korzystać z przysługujących innym pracownikom świadczeń z tego tytułu. Dotyczy to m.in. zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego.
Osoby te, w odróżnieniu od pracowników, płacąc takie same składki, nie mają prawa z niego korzystać bez względu na to, czy tytuł do ubezpieczenia istnieje, czy też ustał.