Pracodawcy zatrudniający emerytów obowiązkowo odprowadzają od ich zarobków składki na ubezpieczenie chorobowe.

Obowiązek taki nakłada na nich ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.). Stopa procentowa składki oraz podstawa jej wymiaru są takie same dla wszystkich pracowników. Rzecznik praw obywatelskich (RPO) w wystąpieniu do Jolanty Fedak, minister pracy i polityki społecznej, zwraca uwagę, że chociaż składka chorobowa w całości jest finansowana z własnych środków ubezpieczonych, to pracujący emeryci nie mogą w pełni korzystać z przysługujących innym pracownikom świadczeń z tego tytułu. Dotyczy to m.in. zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego.

Osoby te, w odróżnieniu od pracowników, płacąc takie same składki, nie mają prawa z niego korzystać bez względu na to, czy tytuł do ubezpieczenia istnieje, czy też ustał.