Od dziś gminy zaczynają przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się 1 listopada i potrwa do 30 października 2011 r.

Data złożenia wniosku jest ważna, bo ma wpływ na termin wypłacenia świadczeń. Osoby, które zrobią to jeszcze we wrześniu, pierwsze świadczenie na pewno otrzymają do końca listopada. Złożenie wniosku w październiku lub listopadzie oznacza, że gmina nie będzie musiała spieszyć się z wydaniem decyzji i wypłaci listopadowe zasiłki razem z grudniowymi.

Przepisy tego nie precyzują, ale część gmin nie czekając na wrzesień wcześniej zaczęła wydawać druki wniosków i zaświadczeń, które trzeba do niego dołączyć.

– Ich wzór w tym okresie zasiłkowym nie został zmieniony – mówi Barbara Jaszczak, wicekierownik działu świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) w Rybniku.

Gminy nie spodziewają się dużej liczby wniosków o świadczenia ze względu na zamrożone od 2004 roku kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń na dzieci. Wynosi ono 504 zł na osobę w rodzinie lub 583 zł, jeżeli wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko.

Wnioski o przyznanie wsparcia muszą też jeszcze raz złożyć osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne (520 zł miesięcznie). Dotyczy to 68 tys. osób, które otrzymały decyzję o jego przyznaniu przed 1 stycznia 2010 r. Wtedy jeszcze przy świadczeniu pielęgnacyjnym obowiązywało kryterium dochodowe i w związku z tym wsparcie było przyznawane do końca okresu zasiłkowego, czyli do 31 października. Wraz ze zmianą przepisów (1 stycznia 2010 r.) przestało być wymagane kryterium dochodowe.

– Osoby te muszą jednak jeszcze raz złożyć wniosek, bo nie możemy przyznać im świadczenia pielęgnacyjnego z urzędu – mówi Katarzyna Szymańska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Gnieźnie.

Rodzice ubiegający się o świadczenie pielęgnacyjne nie muszą już dołączać do wniosku zaświadczenia o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Dalej jednak muszą spełniać inne warunki uprawniające do tego wsparcia (m.in. rezygnacja z pracy).

Po zniesieniu kryterium dochodowego gmina przyznaje im świadczenie na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności, np. dziecka.

– Część opiekunów otrzymuje też decyzję, np. do ukończenia 60 lat, kiedy to nabywane są prawa do emerytury i trzeba zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego – tłumaczy Katarzyna Szymańska.

Do świadczeń rodzinnych zaliczany jest zasiłek rodzinny, którego wysokość zależy od wieku dziecka i wynosi 68 zł do ukończenia przez dziecko 5 lat, 91 zł na dziecko w wieku 5 – 18 lat oraz 98 zł, gdy dziecko ma od 18 do 24 lat. Do zasiłku przysługują też dodatki: na urodzenie dziecka, dla samotnego rodzica, dla rodziny wielodzietnej, na rozpoczęcie roku szkolnego i dojazd do szkoły, na kształcenie i rehabilitację dziecka i kiedy rodzic przebywa na urlopie wychowawczym.

3 mln dzieci są uprawnione do otrzymywania zasiłku rodzinnego