Mocą ustawy z 2003 r. pracownicy cywilni urzędów kontroli skarbowej zostali przeniesieni do izb celnych, gdzie wykonują również zadania z zakresu akcyzy.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16871/ 10) odniosło się do zarzutu, że podwyżki zapisane w Planie Modernizacji Służby Celnej w latach 2009 – 2011 nie obejmują pracowników cywilnych. Zdaniem MF, aby otrzymywane przez funkcjonariuszy celnych oraz pracowników uposażenia i wynagrodzenia spełniały rolę motywacyjną, powinny być porównywalne dla osób realizujących te same zadania.

Z tłumaczeń Ministerstwa Finansów wynika, że w Służbie Celnej mamy do czynienia z sytuacją, gdy funkcjonariusze celni i pracownicy realizujący te same zadania bądź o tej samej wartości mają bardzo zróżnicowane uposażenia wynagrodzenia. Dodatkowo przeciętne uposażenie w grupie funkcjonariuszy celnych (wraz z dodatkami, nagrodami itd.) było niższe od przeciętnego wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej w latach 2004 – 2010. W 2009 r. nastąpiła wypłata dodatkowej kwoty w formie nagród dla osób, które w 2003 i 2004 r. zostały przeniesione do izb celnych z urzędów kontroli skarbowej i urzędów skarbowych. Ta jednorazowa wypłata spowodowała wzrost przeciętnego wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej w 2009 r. i zmniejszenie planowanego wynagrodzenia na rok 2010.

Dane Ministerstwa Finansów jednoznacznie wskazują, że to właśnie funkcjonariusze celni otrzymywali relatywnie niższe wynagrodzenia od członków korpusu służby cywilnej, co mogło w przypadku tej właśnie grupy pracowników wzbudzać poczucie dyskryminacji.

Ważne!

W roku 2008 w przypadku funkcjonariuszy celnych uposażenie wynosiło 4155,31 zł, a w odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej 5083,40 zł.