W 2012 roku do pierwszych klas trafią wszystkie sześciolatki. Do tego czasu dyrektorzy szkół muszą przygotować się na przyjęcie maluchów. Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) przeznaczyło na ten cel dodatkowe pieniądze (w 2011 roku 150 mln zł). Szkoły mogą ubiegać się o te środki już teraz w ramach programu Radosna Szkoła. Będę one przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i urządzeń do wyposażenia miejsc zabaw w szkole, tj. mebli, tablic i zabawek. Szkoły z tego programu mogą również ubiegać się o dotacje na budowę placów zabaw.

– Dzięki tym środkom kupimy niezbędne akcesoria edukacyjne dla dzieci z pierwszych klas – mówi Wiesław Zdybek, dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Brata Alberta w Narolu, która już otrzymała dofinansowanie.

– Już dziś dzieci z podstawówki dzielą ten sam budynek z gimnazjalistami, a pomiędzy tymi uczniami jest duża różnica wieku – dodaje Wiesław Zdybek.

Szkoły, które w tym roku nie dostały wsparcia finansowego, mają szansę na otrzymanie go w pierwszej kolejności w ramach przyszłorocznej edycji programu. Termin składania wniosków do organów prowadzanych szkoły (gmin) upływa 10 października 2010 roku.

Podstawówki mogą ubiegać się także o otrzymanie dodatkowych środków na dożywianie dzieci. Placówki oświatowe, które chcą uczestniczyć w tym programie, mają do jutra czas na złożenie wniosku do Agencji Rynku Rolnego (ARR) o przyznanie pomocy.

– Dotychczas do oddziałów terenowych agencji napłynęło niewiele wniosków, dlatego apelujemy, aby dostarczać dokumenty jak najszybciej – mówi Iwona Ciechan, rzeczniczka ARR. Dyrektorzy szkół we wniosku muszą określić liczbę dzieci, które wezmą udział w programie, oraz zapotrzebowanie na mleko. W roku szkolnym 2009/2010 w programie uczestniczyło 2,8 mln uczniów.