Część rodziców nie spieszy się z ubieganiem o przyznanie świadczeń alimentacyjnych. Nie pamiętają o tym, że im później złożony wniosek, tym później nastąpi wypłata alimentów.
Od miesiąca rodzice mogą składać w gminach wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy. Na razie do gmin nie wpływa duża liczba wniosków, bo większość osób czeka na ostatnią chwilę z ich złożeniem.
– Do tej pory wydaliśmy 200 decyzji przyznających świadczenia, a osób, które korzystają w tym roku z pomocy, jest ponad 1 tysiąc – mówi Eliza Dygas z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Płocku.
Podobnie jest w Kielcach i Piotrkowie Trybunalskim, gdzie złożono mniej niż połowę spodziewanej liczby wniosków. Data ich złożenia jest ważna, bo decyduje o tym, kiedy rodzic będzie miał wypłacone pieniądze. Osoby, które złożą wniosek jeszcze do końca sierpnia, świadczenia za październik na pewno otrzymają w tym miesiącu. Natomiast złożenie wniosku od 1 września do 31 października powoduje, że wypłata pierwszych świadczeń będzie opóźniona.
Niektóre osoby czekają też na uzyskanie aktualnego zaświadczenia od komornika, które potwierdza bezskuteczność egzekucji alimentów za ostatnie dwa miesiące. Jeżeli osoba składa wniosek w sierpniu, wymagane jest świadczenie komornicze wystawione w tym samym miesiącu.