Co więcej, trzeba też przygotować oddzielne wyjście ewakuacyjne. Dyrektorem przedszkola może być też tylko osoba z wykształceniem pedagogicznym. Ten wymóg dotyczy także prywatnych placówek. Ponadto wykształceniem pedagogicznym muszą się też legitymować wychowawcy.

Oferta zwiększa zyski

Czy przy wysokich kosztach uruchomienia działalności można zarobić na przedszkolu? Pierwszy dochód może pojawić się już po pół roku działalności. Ale tylko wtedy, gdy placówka stawia na jakość oferowanych usług.

Jak tłumaczą właściciele prywatnych placówek, rodzice mają coraz większą świadomość tego, jak ważna jest edukacja dziecka, zwłaszcza w wieku przedszkolnym.

– Nie mieliśmy więc obaw, by od tego roku ponieść czesne w naszych dwóch przedszkolach. Wzrosło ono o 10 proc. i w jednej placówce wynosi 1450 zł, a w drugiej 1540 zł – mówi Magdalena Eysmont.

Jak dodaje, zmiany były konieczne, by zachować wysoki standard usług oraz zapewnić dzieciom wykwalifikowany personel. Szczególnie że pojawiają się zapytania ze strony rodziców o możliwość zapisania dzieci w wieku niższym niż 3 lata.

Wymogi dotyczące przedszkola

● na każde pięcioro dzieci musi przypadać pomieszczenie o powierzchni 16 mkw.; przy każdym kolejnym dziecku trzeba dodać min. 2 mkw.

● wszystkie sale muszą mieć co najmniej 3 metry wysokości,

● ściany do wysokości 2 metrów powinny być pokryte łatwymi do utrzymania w czystości materiałami,

● trzeba przygotować osobne pomieszczenie na środki czystości,

● temperatura w pomieszczeniach nie może być niższa niż 20 stopni Celsjusza,

● pomieszczenia muszą mieć zapewnioną dobrą wentylację,

● na każde 15 dzieci musi przypadać jedna toaleta i jedna umywalka,

● poziom podłogi powinien znajdować się co najmniej 0,3 metra powyżej terenu urządzonego przy budynku,

● wszystkie meble muszą mieć atesty lub certyfikaty, a zabawki spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowania CE.