Ustalaniem prawa do świadczeń rodzinnych zajmują się gminy lub ośrodki pomocy społecznej. To w nich osoby ubiegające się o wsparcie mogą otrzymać druki wniosków i niezbędnych zaświadczeń.
Świadczenia rodzinne, czyli pomoc finansowa państwa dla rodziców wychowujących dzieci, są przyznawane na okres zasiłkowy, który rozpoczyna się 1 listopada i kończy 31 października następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski gminy mogą przyjmować od 1 września. Te osoby, które wniosek złożą jeszcze we wrześniu, mogą mieć pewność, że świadczenia za listopad będą im wypłacone w tym miesiącu. Nie będą więc miały przerwy w wypłacie, jeżeli korzystają ze wsparcia w obecnym okresie zasiłkowym. Złożenie wniosku między 1 października i 30 listopada spowoduje, że zasiłek za listopad zostanie wypłacony w grudniu razem z świadczeniami za ten miesiąc.
Generalną zasadą dotyczącą wypłaty świadczeń niezwiązaną z początkiem okresu zasiłkowego jest, że prawo do nich ustala się od miesiąca złożenia prawidłowego wniosku. Świadczenia są wypłacane nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostały przyznane. Jednak jeżeli wniosek został złożony po 10 dniu miesiąca, to wsparcie za ten miesiąc może być wypłacone do końca następnego miesiąca po złożeniu wniosku.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Dokumentacji dochodu

Dokumentów potrzebnych do uzyskania dodatków do zasiłku

Działań gminy

Nienależnych świadczeń i sposobu ich zwrotu

Czytaj całą treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ubiegać się o zasiłek na dzieci.