Bezrobocie coraz nIŻsze. GUS poinformował, że w sierpniu 2007 r. stopa bezrobocia wyniosła 12,0 wobec 12,2 proc. w lipcu (w sierpniu 2006 r. 15,5 proc.). W ubiegłym miesiącu bezrobotnych było 1 821,9 tys., czyli mniej o 34,2 tys. (1,8 proc.) niż w lipcu. Rok wcześniej było ich o 589,8 tys. osób więcej. Resort pracy szacuje, że stopa bezrobocia spadnie we wrześniu do 11,7 proc. Na koniec roku natomiast może wynieść około 11,5 proc., a w przyszłym roku może spaść poniżej 10 proc.

Więcej www.stat.gov.pl

List lekarzy do prezesa NFZ. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wezwał prezesa NFZ do natychmiastowego zwiększenia wyceny świadczeń udzielanych przez szpitale i przychodnie. - Fundusz wykorzystując swoją podwójnie monopolistyczną pozycję wobec pacjentów oraz szpitali i przychodni, stosuje z pełną świadomością wyzysk ekonomiczny. Wskutek tego szpitale zadłużają się, spada jakość świadczeń zdrowotnych, wydłużają się kolejki, lekarze i pielęgniarki emigrują lub zwalniają się z pracy.

Więcej www.ozzl.org.pl

Szkolenia dla bezrobotnych. Około 450 doradców zawodowych i pośredników z urzędów pracy zostanie przeszkolonych, jak aktywizować długotrwale bezrobotnych. Szkolenia organizowane przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i finansowane z Europejskiego Funduszu Pracy mają m.in. poprawić współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi, które lepiej sobie radzą z aktywizowaniem długotrwale bezrobotnych niż urzędy pracy oraz wskazywać różne narzędzia pracy z wykluczonymi z rynku pracy (np. spółdzielnie socjalne).

Więcej www.fise.org.pl

Nowa koncepcja reformy ochrony zdrowia. PSL proponuje m.in. wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB (obecnie 4,25 proc.), dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, wprowadzenie elektronicznego rejestru usług medycznych i europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Opowiada się też za współudziałem środków prywatnych w finansowaniu świadczeń zdrowotnych o podwyższonym standardzie i równouprawnieniu wszystkich świadczeniodawców. Stronnictwo chce również, aby osoby najuboższe miały zapewnioną pomoc socjalną na ewentualne dopłaty do świadczeń wysokospecjalistycznych. Według PSL, system opieki zdrowotnej powinien być oparty na sieci szpitali powiatowych i wojewódzkich.

Więcej www.psl.org.pl