Najlepsze placówki naukowe otrzymają więcej pieniędzy na prowadzenie badań. Pozwoli to konkurować im z uczelniami zagranicznymi.
Wydziały uczelni, instytuty i jednostki badawcze, które uzyskają status krajowego naukowego ośrodka wiodącego (KNOW), otrzymają dodatkowe pieniądze z resortu nauki. Przewiduje to projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, który został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Wejdzie on w życie 1 października 2011 r.
– Dzięki dodatkowym pieniądzom nasze najlepsze szkoły wyższe będą miały większe szanse na dorównanie światowym uczelniom – mówi Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.