Najlepsze placówki naukowe otrzymają więcej pieniędzy na prowadzenie badań. Pozwoli to konkurować im z uczelniami zagranicznymi.
Wydziały uczelni, instytuty i jednostki badawcze, które uzyskają status krajowego naukowego ośrodka wiodącego (KNOW), otrzymają dodatkowe pieniądze z resortu nauki. Przewiduje to projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, który został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Wejdzie on w życie 1 października 2011 r.
– Dzięki dodatkowym pieniądzom nasze najlepsze szkoły wyższe będą miały większe szanse na dorównanie światowym uczelniom – mówi Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Obecnie dwa największe polskie uniwersytety (Uniwersytet Warszawski i Jagielloński) są dopiero w czwartej setce w rankingu najlepszych na świecie szkół wyższych (przygotowanego przez Uniwersytet Szanghajski).
O status KNOW będą mogły ubiegać się zarówno jednostki publiczne, jak i niepubliczne. Niezależne komisje z udziałem międzynarodowych ekspertów będą je wyłaniały w drodze konkursów z ośmiu obszarów wiedzy m.in. humanistycznej, społecznej oraz technicznej.
W 2012 roku ruszy pierwszy konkurs. W jego ramach komisja wybierze trzy zwycięskie placówki, które otrzymają dodatkowe wsparcie (rocznie 10 mln zł przez 5 lat). Pieniądze te zostaną przeznaczone m.in. na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników naukowych.