Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli w czasie powodzi, zapłacą składki ubezpieczeniowe za lipiec, sierpień i wrzesień dopiero w grudniu.
Płatnicy (przedsiębiorcy) z Dolnego Śląska dotknięci sierpniową klęską powodzi mogą opłacić składki na ubezpieczenia społeczne z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Takie korzystne rozwiązania dla poszkodowanych firm przewidziane są w ustawie z 12 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku (Dz.U. nr 148, poz. 993), a także w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 sierpnia 2010 roku (Dz.U. nr 148, poz. 994). Tego samego dnia weszło ono w życie.
Z identycznych rozwiązań mogli już skorzystać płatnicy dotknięci wiosenną powodzią. Im termin płatności składek za kwiecień, maj i czerwiec mija 30 września. Firmy z Dolnego Śląska (dotknięte sierpniową powodzią), mogą pokryć należności za lipiec, sierpień i wrzesień do końca tego roku, czyli do 31 grudnia.
– Składki za te miesiące staną się wymagalne dopiero od 1 stycznia 2011 roku i od tego też dnia będą naliczane firmom odsetki za zwłokę – mówi Wojciech Andrusiewicz z centrali ZUS.
Reklama
Oznacza to, że nie zapłacą one karnych odsetek za poprzednie miesiące (lipiec – wrzesień).
– ZUS nie będzie też prowadził wobec tych firm postępowania egzekucyjnego za nieopłacone składki w tym terminie – mówi Jeremi Mordasewicz z PKPP Lewiatan.
Firmy skorzystają z możliwości późniejszego opłacania składek jeśli złożą w ZUS oświadczenia, że zostały poszkodowane przez powódź. Zakład może skontrolować, czy rzeczywiście firma poniosła szkody majątkowe lub czasowo utraciła możliwość prowadzenia działalności (bo np. powódź zalała budynki firmy). Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej zakładu (www.zus.pl) oraz w każdym jego oddziale lub inspektoracie. Aby skorzystać z przywileju późniejszego rozliczenia składek, firma nie musi przedstawiać w ZUS dodatkowych dokumentów.
– Możliwość opłacenia składek po terminie nie zwalnia jednak płatników składek z obowiązku przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych, zarówno zgłoszeniowych, jak i rozliczeniowych – mówi Wojciech Andrusiewicz.
Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą składać na bieżąco do ZUS dokumenty za lipiec, sierpień i wrzesień (przykładowo wtedy gdy zgłaszają pracownika do ubezpieczeń albo przekazują informacje o opłaconych składkach od zatrudnionych przez siebie osób). Ciąży także na nich obowiązek wydawania ubezpieczonym RMUA i wypłacania im wynagrodzenia, w czasie gdy przebywają na zwolnieniu lekarskim.
481,7 zł wynosi minimalna składka emerytalno-rentowa dla osób prowadzących firmy