Osoba, która rezygnuje z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, może otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne. Nie może ono jednak być przyznane, gdy osoba wymagająca opieki ma małżonka. O zmianę tych przepisów do resortu pracy wystąpiła Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich. W swoim wystąpieniu powołuje się na wyroki Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie oraz postanowienie sygnalizacyjne TK z 1 czerwca br. Trybunał zwraca się w nim do posłów i wskazuje na konieczność zapewnienia spójności zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Swój projekt zmian w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego złożył w Sejmie klub Lewicy. Ale on też nie przyznaje prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w każdej sytuacji. Pomoc otrzyma np. dziecko, które opiekuje się obojgiem niesamodzielnych rodziców, ale już nie żona opiekująca się niepełnosprawnym mężem.