Osoba niepełnosprawna, szkoląc się za unijne pieniądze, może zyskać nie tylko wiedzę i nowe umiejętności, ale także specjalistyczny sprzęt.
Ze środków Unii Europejskiej (UE) można kupić niepełnosprawnym uczestnikom szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) sprzęt ułatwiający im dostęp do projektu. Może być to stacjonarny komputer lub laptop, ale także sprzęt wspomagający pracę przy komputerze (np. specjalną klawiaturę dla osób nieporuszających rękami) oraz sprzęt rehabilitacyjny. Zasadniczo jest on użyczany osobie niepełnosprawnej na czas szkoleń. Instytucje wdrażające PO KL dopuszczają jednak możliwość nieodpłatnego przekazania go osobom szkolącym po zakończeniu realizacji projektu. Pod warunkiem że jest to zasadne i służy realizacji celów projektu.
– Pozwala to osobie niepełnosprawnej wyjść z domu i zacząć szukać pracy – podkreśla Małgorzata Piątkowska, dyrektor ds. strategii i rozwoju w Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji (SPI).
Tak było w przypadku projektu szkoleń i staży dla osób z niepełnosprawnością ruchową realizowanego przez stowarzyszenie. Komputery, specjalne urządzenia, które pozwalają za pomocą mrugania oczami poruszać kursorem myszy na ekranie, czy wanny z hydromasażem zakupione uczestnikom projektu po jego zakończeniu zostały im przekazane umową darowizny. Zgodę na nieodpłatne przekazanie sprzętu wydało Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.