Zakłada on stworzenie Systemu Informacji Medycznej (SIM), który wprowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej oraz stworzy możliwość elektronicznego rozliczenia usługodawców i płatników. Ma to pomóc w skutecznym wykrywaniu fałszowania recept i dokumentacji. Możliwe będzie również monitorowanie statusu na liście oczekujących i elektroniczne przypominanie o terminie wizyty. To z kolei ma wyeliminować sytuacje, gdy pacjenci zapisują się na kilka wizyt u różnych lekarzy tej samej specjalizacji, blokując tym samym wolne miejsca.

Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia jest częścią pakietu ustaw zdrowotnych, który we wrześniu zostanie złożony w Sejmie.

rup, pap