Student ma prawo do zawieszenia spłaty kredytu na rok, a także do korzystania z niego na studiach kolejnego stopnia bez konieczności ponownego składania wniosku.
Student, który od 1 października chce ubiegać się o preferencyjny kredyt na naukę, musi poznać wcześniej warunki jego przyznania. Dzięki temu zyskuje czas na zgromadzenie niezbędnych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o pożyczkę.
Warunkiem otrzymania kredytu jest rozpoczęcie studiów przed 25. rokiem życia oraz złożenie wniosku w wybranym banku. Należy do niego dołączyć m.in. dane wymagane przez bank w celu oceny zdolności kredytowej studenta i zabezpieczenia jego spłaty, m.in. zaświadczenie o dochodach studenta i jego rodziny. Najuboższym studentom, których dochód nie przekracza 600 zł netto, poręczenia udziela budżet państwa (100 proc.). Natomiast osoby, których dochód wynosi od 600 zł do 1 tys. zł netto, otrzymają poręczenie w wysokości 70 proc. Do wniosku należy dołączyć również zaświadczenie z uczelni stwierdzające, że osoba ubiegająca się o przyznanie kredytu lub pożyczki jest studentem, dokumenty potwierdzające informacje o innych kontynuowanych studiach oraz o dotychczas ukończonych. W roku akademickim 2010/2011 pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu mają osoby, których dochód na członka rodziny nie przekracza 2,5 tys. zł netto miesięcznie.