Pracownik maturzysta skorzysta z urlopu szkoleniowego, ale student już nie.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) wyjaśniło wątpliwości dotyczące korzystania z urlopu szkoleniowego. Od 16 lipca tego roku pracownik ma prawo do sześciu dni takiego urlopu, jeśli przystępuje do trzech rodzajów egzaminów: eksternistycznego, maturalnego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
MPiPS podkreśla, że egzaminy eksternistyczne zdają osoby, które ukończyły 18 lat, ale nie uczą się w żadnej szkole. Samodzielnie przygotowują się i przystępują do sprawdzianów przeprowadzanych przez okręgową komisję egzaminacyjną. Przystępujące do nich osoby mogą uzyskać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego.
Oprócz zdających egzaminy eksternistyczne prawo do sześciu dni płatnego urlopu szkoleniowego mają pracownicy przystępujący do egzaminów maturalnych. Resort pracy podkreśla, że są to egzaminy umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po ukończeniu liceum, czteroletniego technikum albo trzyletniego technikum dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Do urlopu uprawnia każdy z egzaminów maturalnych, do którego przystępuje pracownik.
Resort pracy doprecyzował także pojęcie „egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe”. Pracownicy zdają je, aby uzyskać dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe po ukończeniu m.in. zasadniczej szkoły zawodowej, czteroletniego technikum oraz trzyletniego technikum dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Osoby, które przystępują do takich egzaminów, to ostatnia grupa, która ma prawo do sześciu dni wolnego. Uprawnienie to przysługuje także w sytuacji, gdy przepisy wymagają przeprowadzenia egzaminów, aby pracownik uzyskał konkretne uprawnienia zawodowe (np. elektryka).
Ministerstwo podkreśla, że do odpłatnych dni wolnych nie ma prawa pracownik w trakcie sesji na studiach. Pracujący studenci mogą skorzystać z 21 dni urlopu szkoleniowego, ale dopiero na ostatnim roku studiów. MPiPS przypomina jednak, że urlop w takim wymiarze przysługuje bez względu na rodzaj studiów, które podjął podwładny. Wolne przysługuje zatem na ostatnim roku studiów zarówno licencjackich i magisterskich, jak i podyplomowych.
MPiPS informuje ponadto, że z urlopu szkoleniowego nie mogą korzystać osoby uczęszczające na kursy, które nie kończą się egzaminami. Nie przysługuje on także wtedy, gdy organizator szkolenia samodzielnie zdecyduje, że kończy się ono egzaminem (nawet jeśli nazwie go eksternistycznym lub potwierdzającym kwalifikacje zawodowe).
6 dni urlopu szkoleniowego przysługuje pracownikom przystępującym do egzaminów eksternistycznych, maturalnych lub zawodowych
21 dni urlopu szkoleniowego przysługuje pracownikom na ostatnim roku studiów