• Lekarze domagajĄ się kontroli w szpitalach. Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy poinformował, że wystąpił do Głównego Inspektoratu Pracy z wnioskiem o jak najszybsze przeprowadzenie w całej Polsce kontroli szpitali w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy lekarzy. Zwrócił się też o kontrolę przepisów dotyczących wypowiadania warunków pracy i wprowadzania zmian w zakresie regulaminów pracy oraz czasu pracy.
    Więcej www.ozzl.org.pl
  • Leczenie w uzdrowiskach. Od 1 stycznia 2008 r. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie pokrywał koszty świadczeń zdrowotnych w ramach uzdrowiskowej intensywnej rehabilitacji. Do tej pory świadczenia z tego zakresu odbywały się tylko w oddziałach szpitalnych. Dzięki temu pacjenci ze schorzeniami ortopedyczno-urazowymi, neurologicznymi oraz reumatologicznymi będą mieli zapewniony dostęp do pięciu zabiegów dziennie, w tym jednego z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych. Skierowania na rehabilitację w uzdrowisku lub sanatorium będzie wystawiał lekarz pracujący w specjalistycznej poradni (np. ortopedycznej) lub lekarz z odpowiedniego oddziału szpitalnego.
    Więcej www.nfz.gov.pl
  • Nowe legitymacje studenckie. Od 1 stycznia będą obowiązywały dwa rodzaje legitymacji studenckich: papierowa i elektroniczna. Ich wzory zostały określone w rozporządzeniu ministra edukacji i szkolnictwa wyższego z 2006 roku. Wszystkie papierowe legitymacje, w tym także wydane przed 2002 rokiem, zawierające nieaktualne wpisy o wysokości przysługującej 50 proc. ulgi, nadal będą upoważniać do ulg w obowiązującym obecnie wymiarze i zakresie, ale tylko do końca tego roku.
    Więcej www.nauka.gov.pl
  • Wzrost gospodarczy dzięki imigrantom. Z raportu Ernst & Young ITEM wynika, że brytyjski wzrost gospodarczy i znaczny spadek inflacji byłby niemożliwy bez aktywności emigrantów. Obcokrajowcy obsadzili niemal 2/3 nowo utworzonych w latach 2002-2006 etatów - poinformował BBC News. ITEM Club szacuje, że od roku 1997 do Wielkiej Brytanii przybyło 1,5 miliona emigrantów. Obecnie obcokrajowcy stanowią 11 proc. robotników pracujących w Anglii. Tylko w 2006 roku obywatele ośmiu nowych państw UE stanowili 37 proc. wszystkich nowo przybyłych emigrantów.