W 2012 roku budżet państwa przeznaczy nawet 989 mln zł na pomoc dla samorządów, które skorzystają z rządowej pomocy w spłacie szpitalnych długów w zamian za ich przekształcenie w spółki.
Chodzi o tzw. rządowy plan B. O włączenie do niego mogą ubiegać się samorządy, które przekształciły lub są na etapie przekształcania podległych sobie szpitali w spółki prawa handlowego. Na jego realizację w latach 2009 – 2011 rząd zamierza łącznie przeznaczyć 1,38 mld zł. W tym roku jest to 350 mln zł z możliwością zwiększenia kwoty o drugie tyle. Zdecydowanie więcej środków na plan B będzie w przyszłym roku.
– W 2011 roku na realizację programu zaplanowano 989 mln zł – mówi „DGP” Marek Haber, wiceminister zdrowia.
Ministerstwo Zdrowia liczy na to, że wszystkie te środki uda się wydać, bo poszerzy się krąg samorządów uprawnionych do korzystania z rządowego programu. Obecnie mogą do niego przystępować te, których szpitale mają zobowiązania publicznoprawne, czyli np. wobec urzędów skarbowych. W ramach prac nad tzw. pakietem zdrowotnym, w którym mają się znaleźć założenia do projektów ustaw reformujących system lecznictwa, resort zdrowia chce również zaproponować zmianę zasad działania planu B. Chodzi o to, żeby skorzystały z niego również te samorządy, których szpitale nie mają długów, np. wobec ZUS, ale są winne pieniądze swoim kontrahentom (tzw. zobowiązania cywilnoprawne). O włączenie do programu mogłyby wnioskować również te, którym podlegają szpitale najbardziej zadłużone.
– To nie jest jednak sytuacja powszechna. Z danych na koniec I kwartału tego roku wynika, że ponad połowa wymagalnego długu generowana była przez 2 proc. ogólnej liczby szpitali. Aż 63 proc. wszystkich publicznych szpitali stanowią jednostki bez zobowiązań wymagalnych (czyli takich, których termin płatności minął – red.) – mówi Marek Haber.
Zastrzega jednak, że ostateczny kształt zmian w planie B zależy od decyzji resortu finansów. Te powinny zapaść jeszcze we wrześniu.
Od kwietnia 2009 r. do końca lipca 2010 r. wnioski o skorzystanie z rządowej pomocy w spłacie szpitalnych długów złożyło ponad 70 samorządów. Dotychczas trafiło do nich niewiele ponad 93 mln zł.
1,38 mld zł rząd przeznaczy w latach 2009 – 2011 na przekształcenie szpitali w spółki
70 samorządów złożyło do tej pory wnioski o rządową pomoc w spłacie długów swoich szpitali