Od września rodzice mogą składać w gminach wnioski o świadczenia rodzinne. Podstawowy z nich to zasiłek, którego wysokość uzależniona jest od wieku dziecka.
Świadczenia rodzinne są przyznawane na okres zasiłkowy, który rozpoczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego. Wnioski o nie można jednak składać w gminach już od 1 września. Do świadczeń rodzinnych zaliczamy zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego (jest ich siedem), becikowe i świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne. W nadchodzącym okresie zasiłkowym nie zmieni się wysokość żadnej z tych form pomocy, podobnie jak kryterium dochodowe, od którego uzależnione jest jej przyznanie. Wynosi ono 504 zł w przeliczeniu na jednego członka rodziny lub 583 zł, gdy w rodzinie wychowuje się niepełnosprawne dziecko.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zasiłków rodzinnych

Pomocy po urodzeniu dziecka

Urlopu wychowawczy

Samotnego rodzicielstwa

Pomocy dla rodzin wielodzietnych

Pomocy gdy dziecko jest uczniem

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie wsparcie finansowe na dzieci przysługuje rodzicom.