Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki konkursu dla uczelni, które za unijne pieniądze zamierzają utworzyć nowe kierunki studiów podyplomowych dla pracowników firm. Przeznaczyła na to 100 mln zł. Za te pieniądze powstaną 53 kierunki, a naukę na nich podejmie 5 tys. osób. PARP dofinansowała w tym roku przede wszystkim studia o profilu technicznym, a także 7 kierunków MBA. Pełen wykaz uczelni, które otrzymały dofinansowanie, znajduje się na stronie www.parp.gov.pl. W niektórych miastach studia podyplomowe rozpoczną się już w październiku, mimo że PARP nie podpisała jeszcze umów i dopiero rozpoczyna negocjacje z uczelniami. W części uczelni zajęcia ruszą dopiero od nowego roku.

– Negocjacje będą przeprowadzane drogą e-mailową. We wrześniu przeprowadzimy rekrutację, a w połowie października rozpoczną się zajęcia – zapewnia Lidia Tomaszewska ze Szkoły Głównej Handlowej.

SGH oferuje studia dofinansowywane z UE z zakresu transferu technologii informatycznej do przedsiębiorstw dla 560 osób. Koszt ich ukończenia dla uczestnika to 1100 złotych.

Studia podyplomowe dotowane przez UE mogą podjąć pracownicy. UE dofinansowuje im do 80 proc. kosztów. Resztę muszą pokryć sami, a następnie mogą się ubiegać o zwrot tych kosztów przez pracodawcę.