Aby otrzymać refundację składek na ubezpieczenia społeczne, niepełnosprawni rolnicy będą musieli dołączyć dodatkowy formularz dotyczący udzielonej pomocy publicznej.
Począwszy od wniosków o refundację składek za IV kwartał 2010 r. niepełnosprawni rolnicy (lub rolnicy opłacający składki za niepełnosprawnych domowników) zostaną zobowiązani do przekazywania dodatkowej dokumentacji. Wraz z wnioskiem o zwrot składek (WN-U-A) będą musieli przesyłać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Nowe obowiązki dla rolników wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz.U. nr 121, poz. 810). Niepełnosprawni, którzy składają wnioski do PFRON w wersji elektronicznej początkowo będą musieli składać wspomniany formularz w wersji pisemnej (aż do momentu opracowania jego elektronicznej wersji). Osoby, które chcą zarejestrować się w systemie refundacji PFRON, aby otrzymywać refundację składek począwszy od IV kwartału 2010 r., muszą złożyć do biura funduszu m.in. wniosek WN-U-A, formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, kserokopię dowodu osobistego oraz kopię decyzji o nadaniu NIP.