W przypadku wybranych procedur szpitale będą także przekazywać do NFZ dane dotyczące faktycznego, a nie przewidywalnego czasu oczekiwania na ich uzyskanie. Takie zmiany wprowadza nowelizacja rozporządzenia z 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Zmienione przepisy oczekują na publikację w Dzienniku Ustaw. Wejdą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia.

Dzięki wprowadzonym zmianom pacjenci mają zyskać pełną informację o prawdziwym (a nie przewidywalnym) czasie oczekiwania na zabieg czy operację.