Obowiązek przeszkolenia pracownika z zakresu bhp wynika z art. 2373 par. 2 kodeksu pracy. Obejmuje zarówno szkolenie wstępne, bez którego nie można dopuścić do pracy, jak i szkolenia okresowe. W praktyce szkolenia najczęściej przybierają formę instruktażu opierającego się na bezpośrednim kontakcie z instruktorem. Nie jest to jednak jedyna możliwa forma. Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przeszkolenie pracownika może się odbywać w formie instruktażu, kursu, seminarium bądź samokształcenia kierowanego. Szkolenie w formie elektronicznej, czyli tzw. e-learning, należy zaliczyć do ostatniej z nich. Samokształcenie kierowane polega bowiem na umożliwieniu uzyskania, aktualizowania lub uzupełniania wiedzy i umiejętności w zakresie bhp na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, np. za pośrednictwem internetu.

Z rozporządzenia wynika, że w formie elektronicznej mogą się odbyć tylko szkolenia okresowe i wyłącznie w odniesieniu do określonych grup pracowników. Mianowicie w formie e-learningu szkolenie okresowe mogą odbyć pracownicy administracyjno-biurowi, inżynieryjno-techniczni, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoby będące pracodawcami bądź osoby kierujące pracownikami (np. brygadzista) oraz inni pracownicy, jeżeli charakter ich pracy wiąże się z narażeniem na warunki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia bądź ich praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie jest jednak dopuszczalne przeprowadzenie szkolenia w formie e-learningu w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Szkolenie okresowe, również to odbyte w formie elektronicznej, powinno się zakończyć egzaminem sprawdzającym przed powołaną przez organizatora szkolenia komisją.

not. m.j.