Jeżeli świadczeniodawca, który dotychczas wykonywał badania zdrowotne z zakresu medycyny pracy, przestaje to robić, to ma obowiązek przekazania dokumentacji medycznej pracowników placówce, która przejmie te zadania. Tak wynika z rozporządzenia ministra zdrowia z 29 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowania dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 1001). Nowe rozporządzenia, które obowiązuje od poniedziałku, wprowadza jedną zmianę. Termin „zaświadczenie lekarskie” zastępuje sformułowanie „orzeczenie lekarskie”. Istotny jest bowiem sam fakt wydania pracownikowi orzeczenia, a nie jego forma, czyli formularz, na jakim zostało wydane.