Od 31 marca obowiązują nowe przepisy dotyczące wypłaty becikowego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Rodzic, aby je otrzymać, musi przedstawić w gminie zaświadczenie potwierdzające jedno badanie kobiety w trakcie ciąży. Może je wystawić lekarz lub położna i nie jest określony wzór tego dokumentu. Ponadto osoby, które otrzymały decyzję odmowną, albo ich wniosek z powodu braku zaświadczenia nie został rozpatrzony przez gminę lub w ogóle go nie złożyły, bo nie mogły potwierdzić pozostawania pod opieką lekarską przez przyszłą matkę od 10. tyg. ciąży do porodu, mogą ponownie złożyć wniosek o przyznanie becikowego. Zgodnie z ustawą z 5 marca 2010 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 50 poz. 301) mają na to czas do 30 września. Odmowę wypłaty becikowego otrzymało 20 tys. rodzin z 400 tys. starających sie o jego wypłatę.

– Takich odmów ze względu na błędne zaświadczenie mieliśmy 20 i wszystkie te osoby zgłosiły się do nas. Musiały jeszcze raz złożyć wniosek, bo nie mogliśmy im przyznać becikowego z urzędu – mówi Marzena Szuleta, kierownik biura świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta w Kaliszu.

Podobnie było w Tarnowie, gdzie rodzice byli telefonicznie powiadamiani o zmianie przepisów i już w kwietniu mieli wypłacone zaległe świadczenia.

– Wbrew początkowym obawom większość rodziców miała zgodne z przepisami zaświadczenia, dlatego decyzji odmownych było tylko 10 – mówi Małgorzata Mularczyk, kierownik działu świadczeń UM w Tarnowie.

Zdaniem Haliny Pietrzykowskiej, kierownika świadczeń rodzinnych MOPR w Białymstoku, restrykcyjne przepisy powodowały, że do urzędu wpływało mniej wniosków o becikowe.

– W listopadzie mieliśmy 170 decyzji, w marcu 218, a po złagodzeniu przepisów ich liczba w maju wzrosła do 253, a w lipcu wyniosła prawie 300 – dodaje Halina Pietrzykowska.

Marzena Szuleta dodaje, że wielu rodziców mimo zmiany przepisów przynosi zaświadczenia zgodne z obowiązującym do końca marca wzorem, a część lekarzy opracowała swoje własne wzory.

Wymóg pozostawania pod opieką lekarską nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu oraz wykonania trzech badań lekarskich po jednym w każdym trymestrze ciąży powróci 1 stycznia 2012 roku. Wtedy ponownie zacznie obowiązywać też jednolity wzór zaświadczenia lekarskiego.

Rząd na wypłatę zaległego becikowego przeznaczy w tym roku 23 mln zł.