Gminy rozpoczną we wrześniu przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych na dziecko na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się 1 listopada. Już teraz rodzice mogą się zgłaszać do nich o wydawanie druków wniosków o zasiłek i dodatki do niego, wniosków o świadczenia opiekuńcze oraz zaświadczeń i oświadczeń potrzebnych do ustalenia sytuacji dochodowej rodziny. Wzory tych wszystkich dokumentów określone są w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 105 poz. 881 z późn. zm.). Tylko zgodne z tymi wzorami druki mogą przyjmować gminy.

Niezmieniony wniosek

Jak informuje resort pracy wzory wniosków, które będą obowiązywać w nadchodzącym okresie zasiłkowym nie będą zmienione. Ministerstwo planuje taką zmianę natomiast w przyszłym roku. Jest to związane z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn. zm.). Jej założenia w lipcu przyjął rząd.

Cecylia Wojtyła, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach, zwraca jednak uwagę, że od stycznia zmieniły się zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które przysługuje z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Od tego roku jego otrzymywanie jest niezależne od dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny i przyznaje się je na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, a nie na czas okresu zasiłkowego.

Niepotrzebne dochody

– We wniosku o świadczenie pielęgnacyjne, które określa załącznik nr 7 do rozporządzenia, jest wciąż wymagane podanie dochodów osiągniętych przez członków rodziny, nieaktualna jest też treść zawartych w nim pouczeń – dodaje Cecylia Wojtyła.

Resort pracy wyjaśnia jednak, że wystarczy, jeżeli w obecnym wzorze wniosku część odnosząca się do dochodu będzie pomijana i nie będzie wypełniana przez osoby ubiegające się o pomoc.

– Informujemy o tym osoby składające wniosek, bo część z nich, która wie o zniesieniu kryterium dochodowego, jest zdezorientowana, że taka rubryka znajduje się we wniosku – mówi Danuta Rogała, kierownik sekcji świadczeń rodzinnych MOPS w Sanoku.