Tak

Spełni pan warunki wymagane do uzyskania wcześniejszej emerytury z dniem ukończenia 60 lat życia.

Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r., które są uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Przysługuje ona mężczyźnie po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli ma co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy. Z uwagi, że osiągnął pan 32-letni okres składkowy i nieskładkowy, z dniem ukończenia 60 lat spełni pan wszystkie warunki wymagane do uzyskania emerytury przez osobę uprawnioną do renty z tytułu wypadku przy pracy.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 31 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).