Dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez samorządy mają zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ustalonym czasie, przy czym nie może to być mniej niż 5 godzin dziennie. W ciągu tych godzin jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Jeżeli dziecko przebywa w przedszkolu dłużej, gmina może za ten czas pobierać od rodziców opłaty. Taka nowa definicja przedszkola znalazła się w ustawie z 5 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty, która została właśnie opublikowana w Dzienniku Ustaw (nr 148, poz. 991). Wcześniej obowiązujące przepisy dotyczące możliwości pobierania opłat od rodziców były nieprecyzyjne i podejmowane na ich podstawie uchwały gminnych radnych były kwestionowane przez wojewodów i sądy administracyjne.

Znowelizowane przepisy wchodzą w życie 1 września, ale aby dać samorządom więcej czasu na dostosowanie się do zmian, dotychczasowe uchwały będą mogły obowiązywać do 31 sierpnia 2011 roku.