W czasie wakacji coraz więcej studentów dorabia, korzysta ze staży zawodowych oraz odbywa praktyki wymagane przez niektóre uczelnie. Te ostatnie część firm oferuje odpłatnie. Tak jest np. w PricewaterhouseCoopers, które poszukuje osób do działów: audyt, doradztwo podatkowe i prawne oraz konsulting.

– Przyjmujemy studentów po trzecim roku studiów na kierunkach finanse, ekonomia oraz informatyka – wylicza Piotr Ruszowski, specjalista ds. HR w PricewaterhouseCoopers. Rekrutację prowadzi także bank Citi Handlowy, który przyjmuje studentów ostatnich lat studiów na staż w bankowości detalicznej.

– Osoby, które odbyły u nas praktykę lub staż, mają szansę na podjęcie stałej współpracy – mówi Joanna Grzeszkowska, kierownik HR w Citi Handlowy.

Wynagrodzenie za płatne praktyki lub staże w większych firmach wynosi od 1 tys. zł do nawet 3 tys. zł miesięcznie.

– Jego wysokość jest uzależniona od programu stażowego – mówi Joanna Grzeszkowska.

Studentów, którzy chcą dostać się na płatne praktyki lub staże, czeka trudna rekrutacja. Nie wystarczy przesłanie CV i listu motywacyjnego. Kandydaci muszą zdać testy analityczne i sprawdzian znajomości z języka obcego. Następnie z wybranymi osobami pracodawcy przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne. Dopiero po przejściu tych wszystkich etapów studenci są przyjmowani.

Część firm nie płaci jednak za praktyki. Tak jest w ArcelorMittal Poland. Oferta firmy jest skierowana głównie do studentów kierunków technicznych, którzy zasilą oddziały produkcyjne przedsiębiorstwa.