Menedżerowie i pracownicy firm mogą korzystać z tzw. szkoleń otwartych, w których udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani. Projekty takich szkoleń są konkraktowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. Szkolenia dla osób pracujących oferują też firmy szkoleniowe wybierane przez instytucje regionalne. Są one kontraktowane w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Deleguje pracodawca

Pracownicy mogą korzystać z dwóch rodzajów szkoleń dofinansowanych przez Unię Europejską. Pracownicy, którzy chcą w nich uczestniczyć, muszą być na nie oddelegowani przez firmę.

Szkolenia są organizowane w wielu dziedzinach. Mogą np. dotyczyć zarządzania firmą, finansów, rachunkowości, pozyskiwania nowych klientów. Unijnym dofinansowaniem nie mogą być tylko objęte szkolenia obowiązkowe, wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa (np. z zakresu bhp).

Po podjęciu decyzji o udziale pracowników w szkoleniu przedsiębiorca musi wypełnić formularz zgłoszeniowy do projektu. Powinien w nim zgłosić wszystkie osoby, które wezmą udział w szkoleniu. Ta sama procedura obowiązuje właściciela firmy, który na szkolenie chce zgłosić siebie. Formularz zgłoszeniowy powinien być wysłany do biura projektu. Na podstawie kryteriów przyjętych dla projektu realizator szkoleń przeprowadza kwalifikację uczestników. Jednym z rozpatrywanych kryteriów może być obszar realizacji projektu. Dofinansowywane przez PARP projekty muszą mieć charakter ogólnopolski. Niektóre projekty obejmują swoim zasięgiem całą Polskę. PARP wymaga jednak, żeby w przypadku ogólnopolskich projektów szkoleniowych, pracownicy firm lub ich właściciele pochodzili z co najmniej pięciu województw. Organizator szkoleń może w takiej sytuacji do takiego projektu zakwalifikować firmy tylko z konkretnych pięciu województw. Natomiast w przypadku projektów szkoleń zakontraktowanych przez urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy uczestnikami mogą być przedsiębiorcy i pracownicy firm tylko z jednego województwa. Po zakwalifikowaniu do takiego przedsięwzięcia przedsiębiorca podpisuje umowę szkoleniową oraz jest proszony o wypełnienie dokumentu dotyczącego pomocy publicznej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak pracownik może podnieść kwalifikacje za środki z UE.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej informacji na temat:

- Potrzebnego wkładu własnego
- Nauki z własnej inicjatywy
- Gdzie szukać szkoleń