Firmy, które ucierpiały z powodu powodzi, mogą skorzystać z nieoprocentowanych pożyczek na wynagrodzenia pracowników. Opłacą z nich pensje, np. za przestój lub usuwanie skutków powodzi.
Aby otrzymać pożyczkę na wynagrodzenia dla pracowników, firmy dotknięte skutkami powodzi muszą złożyć wniosek do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Powinny do niego dołączyć wykaz pracowników, których wynagrodzenie będzie wypłacone z pożyczki. Wzór obu tych dokumentów jest zawarty w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 9 lipca 2010 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie.

Wniosek do funduszu