Nie
Takie postępowanie pracodawcy byłoby niezgodne z prawem pracy.