Przedsiębiorcze matki mają tylko nieco ponad dwa tygodnie, żeby złożyć wniosek do ZUS o umorzenie składek ubezpieczeniowych od prowadzonego przez nie biznesu.
Nie sprawdziły się przewidywania, że oddziały i inspektoraty ZUS zostaną zasypane lawiną wniosków od kobiet o umorzenie i zwrot nienależnie wpłaconych przez nie składek ubezpieczeniowych od działalności za okres od 1 stycznia 1999 r. do końca sierpnia 2009 roku. Chodzi o osoby, które w tym czasie były na etacie, przebywały na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i prowadziły biznes. Mogą od 1 września 2009 roku do 1 września 2010 roku składać wnioski o umorzenie składek od prowadzonego biznesu. Jeśli nie zrobią tego, ZUS po 1 września 2010 r. wyśle im pismo z żądaniem zapłaty zaległych składek.
Mimo że zostało niewiele czasu na złożenie wniosku, dotychczas ZUS umorzył składki 14 tys. osób na kwotę 35 mln zł. A szacował, że wszystkich uprawnionych do złożenia wniosku jest 46 tys.
– Nie wszystkie kobiety mogą ubiegać się o umorzenie lub zwrot. Nie jest to możliwe, jeśli opłacały składki, ale z tego tytułu skorzystały ze świadczeń, np. z zasiłku chorobowego – mówi Alicja Reluga, prezes Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu.
Zasady umorzenia są różne i wynikają z ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz. 609). Matki przebywające na macierzyńskim mogą ubiegać się o zwrot zapłaconych składek i odsetek. Jeśli obecnie prowadzą działalność, to zostaną one zaliczone im na poczet zaległych, bieżących i przyszłych płatności. Osoby na urlopie wychowawczym mogą otrzymać tylko odsetki. ZUS ma pięć lat na ich zwrot. Termin zaczął biec od 1 stycznia 2010 r., a skończy się w grudniu 2014 r.
Jak złożyć wniosek do ZUS
Przedsiębiorcze matki mogą mieć umorzone składki ubezpieczeniowe od prowadzonej działalności gospodarczej.
ZUS umorzy im składki, jeśli:
● złożą do 1 września 2010 r. wniosek do swojego inspektoratu lub oddziału ZUS lub zrobi to spółka osobowa, w której były one wspólnikiem, na przykład spółka komandytowa,
● do wniosku dołączą korekty dokumentów ubezpieczeniowych ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa) i ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń lub zmiany danych osoby ubezpieczonej).
Zainteresowane osoby mogą pobrać wniosek ze strony www.zus.pl albo otrzymać go w swoim inspektoracie lub oddziale.