Osoba zatrudniona w służbie więziennej jako pracownik cywilny będzie mogła pełnić m.in. funkcję dyrektora generalnego SW czy naczelnego lekarza więziennictwa. Obecnie takie stanowiska może pełnić tylko funkcjonariusz. Takie nowe rozwiązanie jest przewidziane w ustawie z 9 kwietnia 2010 roku o służbie więziennej (Dz.U. nr 79, poz. nr 523), która jutro wejdzie w życie.

Nowe przepisy przewidują też, że pracownikowi wykonującemu obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności przysługuje obok wynagrodzenia dodatek w wysokości do 50 proc. wynagrodzenia. Do tej pory decydowało o tym zarządzenie ministra sprawiedliwości.