Rządowy program „Wyprawka szkolna” przewiduje dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów pochodzących z najbiedniejszych rodzin. W tym roku wartość pomocy wynosi do 170 zł dla ucznia klas I – III szkoły podstawowej i 310 zł dla ucznia II klasy gimnazjum.

Takiej pomocy udziela się dzieciom z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza 351 zł – kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Dodatkowo dofinansowanie mogą też otrzymać uczniowie z rodzin uzyskujących wyższe dochody, jeżeli znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Ich liczba nie może jednak przekroczyć 10 proc. ogólnej liczby uczniów objętych programem w danej gminie. O dofinansowanie mogą też ubiegać się rodzice osób niepełnosprawnych.

– W tym roku rząd zdecydował, że w gimnazjach tylko II klasy otrzymają pomoc na wyprawkę. To efekt nowej podstawy programowej, która zmusza rodziców tych dzieci do zakupu wyłącznie nowych książek – mówi Tamara Starachowska, dyrektor gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach.

Tłumaczy, że wprawdzie gmina ustaliła termin na składanie wniosków do dyrektorów szkół do połowy sierpnia, ale będą je przyjmowali także w późniejszym terminie – nawet do połowy września. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o dochodach.

– Na podstawie faktur lub paragonów będziemy zwracać rodzicom pieniądze za zakup podręczników. Nastąpi to w połowie października – mówi Marek Zborowski Weychman, dyrektor szkoły podstawowej nr 6 w Suwałkach.

Szczegóły dotyczące uzyskania wyprawki szkolnej określa rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz.U. nr 95, poz. 612).