Z danych NFZ wynika, że na leczenie w uzdrowiskach czeka ponad 425 tys. osób. Natomiast czas oczekiwania na wyjazd tam wynosi średnio (w poszczególnych oddziałach funduszu) od 16 do nawet 24 miesięcy. Pomimo systematycznego wydłużania się kolejek do uzdrowisk zainteresowanie tą formą leczenia nie słabnie, a liczba skierowań rośnie. Żeby tę proporcję zmienić, Ministerstwo Zdrowia proponuje, aby osoba dorosła mogła korzystać z leczenia uzdrowiskowego nie częściej niż raz na 18 miesięcy (obecnie jest to 12 miesięcy).

Z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie leczenia uzdrowiskowego wynika, że bez wejścia w życie proponowanych zmian, dostęp do świadczeń w 2010 roku i latach następnych może być jeszcze bardziej utrudniony. W ten sposób świadczenia z zakresu leczenia uzdrowiskowego mogą stracić charakter usług gwarantowanych, czyli takich, za które płaci NFZ. Tym bardziej że na leczenie uzdrowiskowe fundusz przeznacza (w stosunku do łącznych kwot wydawanych na inne zakresy świadczeń zdrowotnych) raczej niewiele. W tym roku na ten cel NFZ zamierza wydać 549,7 mln zł, w przyszłym – o 15 mln zł więcej. Osiem oddziałów funduszu dostanie na uzdrowiska w przyszłym roku tyle samo pieniędzy, ile w tym. Sześć będzie miało na ten cel więcej środków. Dwa województwa – opolskie i lubelskie – będą mogły wydać na leczenie uzdrowiskowe w 2011 roku mniej niż w tym roku. Zdaniem przedstawicieli funduszu wydłużenie czasu oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe może tylko częściowo rozwiązać problem powiększania się grupy osób oczekujących. Nie spowoduje jednak gwałtowanego spadku liczby wniosków o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Podobnie jak podnoszenie opłat, jakie kuracjusze tam wyjeżdżający muszą uiszczać (chodzi o opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie). Ich wzrost może jedynie przejściowo zahamować liczbę składanych wniosków. Taka propozycja znalazła się w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzdrowiskowego (tzw. rozporządzenie koszykowe).

Zmiany zaproponowane przez resort zdrowia w projekcie do spraw leczenia uzdrowiskowego mają wejść w życie 14. dnia od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Uwagi do projektu można wysyłać do 19 sierpnia.